Förskola, kvälls- och nattomsorg samt fritidshem

Här ansöker du som vårdnadshavare om plats i förskola, kvälls- och nattomsorg samt fritidshem. Även ansökan om plats på friförskolan Asphagen.

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer hänvisas du till förskoleadministratör
Eva-Lotta Ekman tel. 0514-58051, eva-lotta.ekman@grastorp.se


GDPR
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos bildningsverksamheten i Grästorps kommun.
Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift. Uppgifterna behandlas enligt Nya Datadirektivet (GDPR) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna, efter skriftlig begäran. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till: Bildningsverksamheten, Grästorps kommun, 46781  GRÄSTORP. 

Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta!

 

Välkommen att göra din ansökan, klicka på "Gör din ansökan" för att fortsätta


Close Help